LẮp ĐẶt ĐẤu NỐi MÁy 1
Gia CÔng PhỤc HỒi MÁy MÓc 2
BĂng TẢi 5
Gia CÔng ChẾ TẠo MÁy 4
Gia CÔng LẮp ĐẶt TỦ ĐiỆn Theo YÊu CẦu 3
LẮp ĐẶt ĐẤu NỐi MÁy 1
Gia CÔng PhỤc HỒi MÁy MÓc 2
BĂng TẢi 5
Gia CÔng ChẾ TẠo MÁy 4
Gia CÔng LẮp ĐẶt TỦ ĐiỆn Theo YÊu CẦu 3

TUYỂN DỤNG

Tuyển cộng tác viên toàn quốc, hoa hồng hấp dẫn, vui lòng liên hệ 0979 849 347 và 0908 37 16 12 để biết thêm chi tiết